Psihoterapija Beograd

Psihoterapija Beograd Dr. Radivoje Delic

U psihoterapiji je najefikasnije lečenje emocionalnih poremećaja razgovorom klijenta i psihoterapeuta. Lečenje lekovima eliminiše simptome, ali ne i uzroke.

figure

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija otkriva uzroke emocionalnog poremećaja i otklanja loše emocije. Cilj je oporavak narušenog stanja i povratak zdravih emocija i funkcionalnih oblika ponašanja!

 

U psihoterapiji je najefikasnije lečenje emocionalnih poremećaja razgovorom klijenta i psihoterapeuta. Lečenje lekovima eliminiše simptome, ali ne i uzroke.

Izuzetak su mentalni poremećaji izazvani neurobiološkim ili biološkim procesima. Lekovi se tada koriste da bismo osigurali i olakšali uspešan ishod psihoterapijskog tretmana.

 

Na koji cilj se psihoterapija usmerava?

Psihoterapija je usmerena na otkrivanje i eliminisanje uzroka poremećaja mentalnog zdravlja. Cilj vodi ka trajnom psihoterapijskom rešenju problema!

 

U našem Centru, psihoterapija se odvija u prijatnom ambijentu u kojem ravnopravno sarađuju klijent i psihoterapeut. Dobar psihoterapeut pomaže klijentu da shvati suštinu problema i načine njihovog rešavanja.

Iz iskustva znamo da tokom života dolazimo u situacije u kojima ne možemo da se snađemo i donesemo ispravnu odluku.

Tada imamo potrebu da sa nekim porazgovaramo, da otvorimo dušu i sa prijateljima podelimo naše životne dileme. Jednostavno želimo da nas neko istinski sasluša i razume.

Taj osećaj je jako raširen u urbanim sredinama poput Beograda. A grad Beograd je samo jedan od resursa ljudskih problema sa emocijama.

Svi smo čuli za fobije, psihoze, depresije, anksioznost, ili opsesivno-kompulsivne neuroze. Savet iskusnog psihoterapeuta može biti od velike koristi, naročito ako su evidentni simptomi anksioznog stanja.

Stalni unutrašnji strah da ste i u najboljem društvu usamljeni, možete da rešite samo odgovarajućom psihoterapijom.

Jedna od njih je kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT). Ona se se zasniva na teoriji da su ponašanja i osećanja ljudi odraz njihovih misli, a ne okruženja.

Najpoznatiji pravac KBT terapije je racionalno emotivno bihejvioralna terapija (REBT). Već sam njen naziv govori šta tačno cilja.

5/5 - (2 votes)